Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

Het budget dat de school jaarlijks van het rijk ontvangt, is ontoereikend om alle activiteiten te organiseren die we samen met de ouders en leerlingen wensen. Daarom vraagt het Lorentz Casimir Lyceum, net als andere scholen, een ouderbijdrage voor de extra kosten van vakexcursies, allerlei buitenschoolse evenementen en de beschikbaarheid van de counselor.

Hoogte en samenstelling van de ouderbijdrage

Voor de hoogte en samenstelling van de ouderbijdrage, klikt u hier.

Facturering

Facturering van de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats via het digitale factureringssysteem WIS Collect in oktober. Introducties en activiteiten waarvoor een inschrijving bestaat worden apart gefactureerd. Onderstaand een korte instructievideo over WIS Collect:

Bijdrage voor introductie brugklas

De introductiedagen vinden in de tweede week van het schooljaar plaats. We vragen daarvoor van de ouders een bijdrage. Deze bijdrage wordt na de introductie gefactureerd via WisCollect.

Bijdrage voor andere activiteiten

Voor alle overige activiteiten (kluishuur, buitenlandse reizen, DELF Scolaire, Cambridge)is de deelname vrijwillig. In geval van deelname/inschrijving geldt een verplichte bijdrage die aan ouders wordt gecommuniceerd alvorens zij hun keuze maken. De bijdrage wordt voorafgaand aan de activiteit gefactureerd.