Begeleiding

De brugklas

Wanneer een jongen of meisje van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, is dat een grote stap! Niet alleen voor het kind maar ook voor de ouders. Vanzelfsprekend doen wij alles om die stap soepel te laten verlopen. In mei is er al een kennismakingsmiddag, in de eerste weken van het schooljaar hebben de brugklassers een speurtocht door de school en een introductiekamp. Niet alleen de nieuwe brugklassers maar ook hun ouders voelen zich snel thuis op het Lorentz Casimir Lyceum. De ouders zijn welkom op de introductieavond waar zij kennis kunnen maken met de schoolleiding, de brugklascoördinator en de mentor van hun kind.

Tweede en derde leerjaar

De begeleiding uit de brugklas krijgt in het tweede en derde leerjaar een vervolg. De mentoren volgen de resultaten op de voet en besteden veel aandacht aan studiementaliteit. Waar nodig nemen zij contact met de ouders op.

Hogere leerjaren

Een mentor en een jaarlaagcoördinator begeleiden de leerlingen in de hogere leerjaren. Minder gunstige ontwikkelingen? Tegenvallende studieresultaten? De mentor zoekt naar oorzaken en oplossingen. Hij geeft de leerling het gevoel er niet alleen voor te staan en neemt eventueel contact met de ouders op.