Uitreiking Cambridge- en Delfcertificaten

Op donderdag 9 november a.s. organiseren wij een feestelijke bijeenkomst om de Cambridgecertificaten en Delfcertificaten uit te reiken aan onze geslaagde leerlingen. De ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  Om 15.45 uur reiken wij de Delfcertificaten uit en om 16.00 uur de Cambridgecertificaten. Noteert u de datum alvast in uw agenda?
Na de herfstvakantie ontvangt u meer informatie hierover.