Schoolfotograaf

Op donderdag 29 maart worden er klassenfoto's en individuele foto's gemaakt van onze leerlingen. Voor het maken van de foto's stelt de school persoonsgegevens ter beschikking aan de fotograaf. Indien u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 20 maart doorgeven aan de administratie via administratie@lcl.nl