header
De ouderavonden naar aanleiding van het eerste rapport worden gehouden op donderdag 15 december en maandag 19 december 2016. Hopelijk kunt u beide avonden vrijhouden in uw agenda, dat geeft ons ruimte om te komen tot een goed gesprekkenrooster.
Op maandag 28 november (uiterlijk 17.00 uur) ontvangt u per e-mail een uitnodiging om u in te schrijven. Vanaf dat moment is het mogelijk om gesprekken aan te vragen.
Om gesprekken aan te vragen logt u in op het ouderaccount voor Magister met een pc, laptop of tablet (helaas is de ouderavondmodule niet beschikbaar als u inlogt met een smartphone of via de Magister-app). Ondanks het feit dat de rapporten nog niet zijn uitgereikt, kunt u zich toch aanmelden voor de ouderavond. De tot nu toe behaalde cijfers zijn altijd te raadplegen in Magister. Er kan ingeschreven worden voor de ouderavonden tot woensdag 7 december 24.00 uur. Na dit tijdstip wordt dit onderdeel van Magister afgesloten en kunnen er geen gesprekken meer worden aangevraagd! Hebt u gesprekken aangevraagd, dan ontvangt u op maandagmiddag 12 december een e-mail met de mededeling dat de gesprekken zijn ingeroosterd. Vanaf dat moment staan uw ouderavondafspraken in Magister. Voor de handleiding ouderavond klikt u hier. Vragen over de ouderavond stelt u via ouderavond@lcl.nl. Mocht op de avond zelf blijken dat u verhinderd bent dan verzoeken wij u dit telefonisch aan ons door te geven op 040-2909420. 
  
In november en maart organiseert Spectrum Brabant de training Eindexamen Bikkels in Eindhoven. Deze examenvreestraining is bedoeld voor alle eindexamenkandidaten VMBO, HAVO en VWO, die (erg) opzien tegen de eindexamenperiode. In vier bijeenkomsten van 1,5 uur per keer, komen onderstaande thema's aan bod;
Wat is examenvrees 
Stress herkennen en inschalen
Leren relativeren
Goed voorbereid op weg naar examens: planning en organisatie
Efficiënt studeren met de juiste studievaardigheden
Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen in leren zien
De baas worden over eigen gedachten
Leren ontspannen en op een juiste manier ademhalen
Tips en trucs voor je examen
Gebruik van je eigen Examenprotocol als hulpmiddel voor je examens
Hieronder vindt u alle praktische informatie op een rij:
Waar: Mercuriuslaan 83a, Eindhoven
Wanneer: 29 november (06/12, 13/12, 20/12) van 19.00-20.30 uur
Kosten: € 119,--.
Aanmelden kan door te bellen met Spectrum Brabant: 040-2549348. Voor de leaflet klikt u hier.
  


Maandag 7 november 2016 start de gemeente met de voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud van de Celebeslaan. Op 14 november start de eerste fase van de werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden medio mei 2017 klaar. Om ervoor te zorgen dat de buurt en dus ook onze school gedurende de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar blijft, worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Voor wijkinfo over de werkzaamheden klikt u hier. Voor de faseringstekening en een tekening met tijdelijk routes voor fiets- en autoverkeer gedurende fase 1 (van 14-11 t/m 16-12-2016) klikt u hier. Per fase zullen wij u via de website informeren over de aanpassingen in de verkeersstromen gedurende die fase.
  
Op 2 november zijn de ''pluskukels'' weer van  start gegaan. Deze slimme leerlingen van groep 8 komen iedere woensdag het eerste lesuur bij elkaar op het Lorentz Casimir Lyceum.
Meer informatie over de ''pluskukels'' vindt u onder het “kopje” groep 8 op deze website.
Als u vragen hebt of als u uw kind nog wilt aanmelden, bent u van harte welkom bij mevrouw Verstegen. Ze is per mail (verstegen.p@lcl.nl) en per telefoon (040-2909420) bereikbaar.
  

Weet je al welke vervolgopleiding je wilt gaan doen na het LCL?
Zoals op de ouderavonden in het begin van het schooljaar besproken, stellen wij het verplicht om in havo 4 en vwo 4 deel te nemen aan ten minste twee studievoorlichtingsactiviteiten. Wij hopen het oriënteren op een vervolgopleiding hiermee op tijd te stimuleren. Uiteraard zijn leerlingen uit andere bovenbouwklassen ook van harte welkom! Denk er als 4e klasser aan om je te melden bij de decaan op de avond zelf tussen de voorlichtingsrondes in.
Op woensdag 9 november a.s. ben je welkom bij de Fontys Hogescholen, Rachelsmolen 1, Gebouw R3/R4 in Eindhoven voor alle Fontys opleidingen. 
Op dinsdag 22 & donderdag 24 november a.s. ben je welkom bij het Stedelijk College, Henegouwenlaan 2, Eindhoven voor 65 hbo-opleidingen van alle hogescholen uitgezonderd Fontys.
Leerlingen kunnen zich tot 7 november a.s. aanmelden.Aanmelden gaat via www.voorlichtingsavondeneindhoven.nl
Wij wensen jullie informatieve avonden toe, tot dan!

 

  
 
leerling
 
Actueel
Om de schoolgids van 2016-2017 te raadplegen, klikt u hier.
 
Actueel
Om een indruk te krijgen van onze school is er een filmpje gemaakt. Benieuwd ? Klik hier

Voor het brugklasblog klik hier
 
Docenten